وبلاگ دانشجویان و مهندسین عمران ایران نماز دنیا را تغییر نمی دهد. اما ما را تغییر می دهد و ما دنیا را تغییر خواهیم داد... "صوموا تصحوا" روزه بگیرید تا تندرست شوید حضرت رسول اكرم (ص) "بنشینید و به یك لامپ خاموش زل بزنید و از خداوند بخواهید كه روشنش كند. فكر می كنید دفعه چندمی كه از خدا می خواهید دعایتان برآورده می شود؟! یادتان باشد كه خودتان در كمتر از 5 ثانیه می توانید آن را روشن كنید". همیشه یادتون باشه خدا كاراش رو با وسیله انجام میده و وسیله رسیدن به آرزوهاتون خودتون هستید و بس. "توماس ادیسون " آدرس های ما : icivil.sub.ir civil8590.ir شماره پیامک اختصاصی دریافت نظرات و پیشنهادات شما: 30006859000365 http://civil8590.mihanblog.com 2020-09-29T07:59:09+01:00 text/html 2016-07-14T05:27:03+01:00 civil8590.mihanblog.com استرا پاسخنامه کنکور ریاضی 95 / دانلود http://civil8590.mihanblog.com/post/1844 <h2 class="Htags" style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansBold" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); outline: none; text-decoration: none; font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 24px; line-height: 45px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a class="title" href="http://www.yjc.ir/fa/news/5690905/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-95" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); outline: none; text-decoration: none; font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 24px; line-height: 45px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">پاسخنامه کنکور ریاضی 95</a>&nbsp;تجربی 95 انسانی 95 زبان 95 هنر 95 / پاسخ نامه تشریحی و کلیدی</font></h2><div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">امروز پنج شنبه 24 تیر ماه 95 ،162 هزار داوطلب در آزمون ریاضی و فنی باهم به رقابت پرداختند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">امروز پنج شنبه 24 تیر ماه 95 ،162 هزار داوطلب در آزمون ریاضی و فنی باهم به رقابت پرداختند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش &nbsp; گفت :امروز پنج شنبه 24 تیر ماه 95 ،162 هزار داوطلب در آزمون ریاضی و فنی باهم به رقابت پرداختند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">مشاور عالی سازمان سنجش گفت: طبق روال هرسال دو ساعت بعد از برگزاری آزمون پاسخنامه منتشر می شود.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">وی تصریح کرد: ساعت 14:30 پاسخنامه آزمون ریاضی 95 منتشر می شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">گفتنی است بلافاصله پس از انتشار ،پاسخنامه در همین صفحه برای شما کاربران گرامی قرار می گیرد.&nbsp;</font></div></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans" size="3">دانلود پاسخنامه کلیدی سنجش و تشریحی موسسات کنکور به زودی پس از درج سایت سنجش اینجا درج خواهد شد.</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">گفتنی است که آزمون سراسری کنکور در گروه های مختلف ریاضی ، تجربی ، علوم انسانی ، زبان ، هنر در طی دو روز صبح و عصر ( روزهای پنج شنبه و جمعه ) برگزار می شود.</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sarljefoiwejfpowwjfoiwjfowqpdjpqoasari95/omomiriazi.pdf" target="" title="" style="text-align: justify;">دانلود دفترچه سوالات عمومی</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;/ &nbsp; &nbsp;دانلود پاسخنامه گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sarljefoiwejfpowwjfoiwjfowqpdjpqoasari95/ekhtesasiriyazi.pdf" target="" title=""></a></font><div><font size="3"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sarljefoiwejfpowwjfoiwjfowqpdjpqoasari95/ekhtesasiriyazi.pdf" target="" title=""><span style="text-align: justify;">دانلود دفترچه سوالات </span>اختصاصی</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;/ &nbsp;</font><span style="font-size: medium;">دانلود</span><font size="3">&nbsp;پاسخنامه&nbsp;</font><span style="font-size: medium;">گروه آزمایشی</span><font size="3">&nbsp;ریاضی و فیزیک</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><div><font size="3"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sarljefoiwejfpowwjfoiwjfowqpdjpqoasari95/omomiensani.pdf" target="" title="">دانلود دفترچه سوالات عمومی</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;/ &nbsp;&nbsp;</font><span style="font-size: medium;">دانلود</span><span style="font-size: medium;">&nbsp;پاسخنامه&nbsp;</span><span style="font-size: medium;">گروه آزمایشی</span><span style="font-size: medium;">&nbsp;علوم انسانی</span></div><div><div><font size="3"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sarljefoiwejfpowwjfoiwjfowqpdjpqoasari95/ekhtesasiensani.pdf" target="" title=""><span style="text-align: justify;">دانلود دفترچه سوالات&nbsp;</span>اختصاصی</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;/ &nbsp;</font><span style="font-size: medium;">دانلود</span><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span><span style="font-size: medium;">پاسخنامه&nbsp;</span><span style="font-size: medium;">گروه آزمایشی</span><span style="font-size: medium;">&nbsp;علوم انسانی</span></div></div></div><div><font size="3"><br></font></div><div><div><font size="3">دانلود دفترچه سوالات عمومی&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;/ &nbsp;&nbsp;</font><span style="font-size: medium;">دانلود</span><span style="font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;پاسخنامه&nbsp;گروه آزمایشی&nbsp;علوم تجربی</span></div><div><font size="3"><span style="text-align: justify;">دانلود دفترچه سوالات&nbsp;</span>اختصاصی&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;/ &nbsp;</font><span style="font-size: medium;">د انلود</span><span style="font-size: medium;">&nbsp;پاسخنامه&nbsp;گروه آزمایشی&nbsp;علوم تجربی</span></div></div><div><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div><h2 class="Htags" style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; padding: 0px;"><a class="title" href="http://www.yjc.ir/fa/news/5690774/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B8%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); outline: none; text-decoration: none; font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 24px; line-height: 45px; font-family: RTNassim; background: transparent;">نتایج اولیه کنکور ۱۸مرداد اعلام می شود/ کنکور حذف نمی شود</a></h2></div><div><font size="3"><br></font></div><div><div class="subtitle" style="box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); color: rgb(96, 96, 96); font-stretch: normal; font-size: 1.2em; line-height: 23px; margin-bottom: 10px; padding: 10px; text-align: justify; background: none 0px 0px repeat scroll rgb(247, 247, 247);"><font face="Mihan-Iransans">رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتایج اولیه آزمون سراسری سال ۹۵ در مرداد ماه اعلام می شود و ظرفیتی که تاکنون دانشگاه ها به ما اعلام کرده اند حدود ۷۵۰ هزار نفر است.</font></div><div class="body" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; line-height: 1.6em; overflow: hidden;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ابراهیم خدایی در حاشیه بازدید از حوزه کنکور سراسری سال ۹۵ در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی افزود: &nbsp;آزمون سراسری در تمامی حوزه ها از صبح امروز با نظم و ترتیب برگزار شده و خوشبختانه تاکنون مشکل خاصی گزارش نشده است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رییس سازمان سنجش افزود: امسال ۸۶۰ هزار نفر در آزمون سراسری ثبت نام کردند که با توجه به میزان اعلام علاقه مندی در سایر گروه های آزمایشی یک میلیون و ۱۴ هزار کارت ورود به جلسه صادر شده است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">وی با اشاره به زمان بندی اعلام نتایج اولیه در آزمون سراسری گفت: دفترچه سوالات آزمون هر یک از گروه های آزمایشی دو ساعت پس از پایان آزمون بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد و کلید آن روز یکشنبه ساعت20:00 &nbsp;منتشر می شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خدایی تصریح کرد: نتایج اولیه به صورت کارنامه در روزهای ۱۸ تا ۲۰ مرداد ۹۵ اعلام و یک هفته پس از آن انتخاب رشته صورت می گیرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رئیس سازمان سنجش تاکید کرد: نتایج نهایی کنکور سراسری ۹۵ آخر شهریور ماه اعلام می شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">وی با اشاره به ظرفیت پذیرش در کنکور سراسری ۹۵ ااظهار داشت: ظرفیتی که تاکنون از سوی دانشگاه ها به ما اعلام شده ، ۷۵۰ هزار نفر است که این میزان ممکن است تغییر کند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خدایی درباره تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون 95 یادآور شد: &nbsp;سوابق تحصیلی برای کنکور ۹۵ به صورت مثبت است اما برای سال ۹۶ تا اوایل مهر ماه بررسی کارشناسی صورت گرفته و نتیجه آن اعلام خواهد شد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">وی &nbsp;گفت: شانس قبولی داوطلبان در گروه های ریاضی و انسانی بیشتر است چرا که تعداد داوطلبان از میزان ظرفیت و پذیرش کمتر خواهد بود اما رقابت اصلی در گروه علوم تجربی است ، با توجه به اینکه ۶۰ درصد داوطلبان در این گروه هستند رقابت شدیدتری در این بخش صورت می گیرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رئیس سازمان سنجش تاکیدکرد: در حال حاضر ۸۲ درصد کل ظرفیت &nbsp;بر اساس سوابق تحصیلی پذیرفته می شوند و ۸ تا ۱۰ درصد همچنان بر اساس کنکور پذیرفته خواهند شد. این ۸ تا ۱۰ درصد محل رقابت اصلی داوطلبان در رشته های پرمتقاضی مانند پزشکی و رشته های علوم ریاضی و برخی رشته های انسانی است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">وی درباره آموزش رایگان و پذیرش دوره های روزانه در کنکورهای مختلف گفت: با توجه به اینکه بودجه آموزش عالی محدود است در کنکور سراسری ۱۵ درصد در دوره های غیرشهریه پرداز پذیرفته می شوند. این روند در ۱۰ سال گذشته ثابت مانده و گسترش و کاهشی نداشته است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رئیس سازمان سنجش افزود: در کنکور دوره های کارشناسی بین ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار نفر در دوره های روزانه پذیرفته می شوند. اما در دوره های دکتری پذیرش در دوره های روزانه حدود ۷۰ درصد و در کارشناسی ارشد ۳۵ تا ۴۰ درصد است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">وی تصریح کرد: تا زمانی که بحث زیر ساختها مطرح است کنکور سراسری حذف نمی شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خدایی افزود: پذیرش بدون آزمون همزمان با انتخاب رشته صورت می گیرد.&nbsp;</font></div><div><br></div></div><div><br></div><div style="text-align: right;">منبع : باشگاه خبرنگاران</div><div style="text-align: right;">سایت سنجش</div><div><font size="2"><br></font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div></div> text/html 2016-06-19T09:40:28+01:00 civil8590.mihanblog.com استرا داوطلبان کنکور با سوالات سال گذشته خودتان را محک بزنید+ دانلود http://civil8590.mihanblog.com/post/1843 <div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;"><div class="title" style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 24px; line-height: 45px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;"><h2 class="Htags" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="RTNassim"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 24px; line-height: 45px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b>داوطلبان کنکور با سوالات سال گذشته خودتان را محک بزنید+ دانلو</b></span></font>د</h2><div><div class="subtitle" style="box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); color: rgb(96, 96, 96); font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 1.2em; line-height: 23px; margin-bottom: 10px; padding: 10px; text-align: justify; background: none 0px 0px repeat scroll rgb(247, 247, 247);">داوطلبان کنکور می توانند با مطالعه نمونه سوالات مرتبط با رشته شان گام بزرگی به سمت قبولی در این آزمون سراسری بردارند.</div><div class="body" style="box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: 1.6em; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; overflow: hidden;"></div></div></div></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">&nbsp;اگر شما هم کنکوری هستید و زمان کمی دارید، بهترین کار خواندن سوالات کنکور سال های قبل هست که می تواند بهترین امتیاز را برای شما کسب کند زیرا تعداد زیادی سوال های هر سال کنکور سوال های سال های قبل هست.</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">ما برای شما نمونه سوالات کنکور سال گذسته را آماده کرده ایم که می توانید اینجا کلیک کرده، دانلود نمایید و بخوانید.</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;"><div style="box-sizing: border-box;">برای دانلود نمونه سوالات عمومی رشته ریاضی سال 94&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 205);"><a href="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/3/30/4714861_807.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(66, 139, 202); outline: none; text-decoration: none; background: transparent;">اینجا</a></span>&nbsp;را کلیک کنید.</div></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">برای دانلود نمونه سوالات اختصاصی رشته ریاضی سال 94&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 205);"><a href="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/3/30/4714860_476.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(66, 139, 202); outline: none; text-decoration: none; background: transparent;">اینجا</a></span>&nbsp;را کلیک کنید.</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">برای دانلود پاسخ سوالات رشته ریاضی سال 94 ا<span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 205);"><a href="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/3/30/4714716_313.zip" style="box-sizing: border-box; color: rgb(66, 139, 202); outline: none; text-decoration: none; background: transparent;">ینجا</a></span>&nbsp;را کلیک کنید.</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">برای دانلود نمونه سوالات رشته تجربی سال 94&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 205);"><a href="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/3/30/4714742_821.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(66, 139, 202); outline: none; text-decoration: none; background: transparent;">اینجا</a></span>&nbsp;را کلیک کنید.</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">برای دانلود پاسخ سوالات رشته تجربی سال 94<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 205); font-weight: bold;">&nbsp;<a href="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/3/30/4714773_979.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(66, 139, 202); outline: none; text-decoration: none; background: transparent;">اینجا</a></span>&nbsp;را کلیک کنید.</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;"><div style="box-sizing: border-box;">برای دانلود نمونه سوالات رشته انسانی سال 94<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 205); font-weight: bold;"><a href="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/3/30/4714769_585.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(66, 139, 202); outline: none; text-decoration: none; background: transparent;">&nbsp;اینجا&nbsp;</a></span>را کلیک کنید.</div></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;"><div style="box-sizing: border-box;">برای دانلود پاسخ سوالات رشته انسانی سال 94&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 205); font-weight: bold;"><a href="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/3/30/4714788_228.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(66, 139, 202); outline: none; text-decoration: none; background: transparent;">اینجا</a></span>&nbsp;را کلیک کنید.&nbsp;</div><div style="box-sizing: border-box;"><br></div><div style="box-sizing: border-box;">منبع :&nbsp;<span style="line-height: 27.2px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-weight: bold;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/sicence/168" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); outline: none; text-decoration: none; background: transparent;">حوزه دانشگاهی</a></span><span style="line-height: 27.2px; box-sizing: border-box; text-align: right;">&nbsp;</span><a href="http://www.yjc.ir/fa/sicence" style="line-height: 27.2px; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; text-decoration: none; outline-offset: -2px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان</span></a></div><div><br></div></div> text/html 2016-06-17T05:10:47+01:00 civil8590.mihanblog.com استرا چگونه در کنکور صد درصد بزنیم؟ http://civil8590.mihanblog.com/post/1842 <div class="title" style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; font-stretch: normal; line-height: 45px; font-family: RTNassim; color: rgb(51, 51, 51);"><h2 class="Htags" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#9a0000" face="RTNassim" size="3"><span style="box-sizing: border-box; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; line-height: 45px; outline-offset: -2px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b>چگونه در کنکور صد درصد بزنیم؟</b></span></font></h2></div><div class="subtitle" style="box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); color: rgb(96, 96, 96); font-stretch: normal; font-size: 1.2em; line-height: 23px; font-family: RTNassim; margin-bottom: 10px; padding: 10px; text-align: justify; background: none 0px 0px repeat scroll rgb(247, 247, 247);">داوطلبان کنکور با اجرا تکنیک های جمع بندی می توانند از مدت باقی مانده بهره کافی را ببرند و با خیال آسوده سر جلسه امتحان حاضر شوند.</div><div class="body" style="box-sizing: border-box; font-stretch: normal; line-height: 1.6em; text-align: justify; overflow: hidden;"><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;">وقتی اردیبهشت ماه به پایان می رسد و گام های ماه آخر بهار به گوش می رسد، در دل&nbsp;داوطلبان کنکور غوغایی به پا است چرا که با گذشت هر روز آنها به ماراتن کنکورنزدیک و نزدیک تر می شوند اما این افراد چگونه می توانند در این مدت محدود حداکثر استفاده را از زمان باقی مانده بکنند و جمع بندی خوبی داشته باشند؟</div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;">ما به سراغ رتبه های برتر کنکور سال های قبل رفته ایم و از آنها سوالات مهم شما را پرسیده ایم تا شاید تکنیک ها و پاسخ های آنها برای شما راه کشا باشد.</div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; text-align: justify; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/3/27/4699409_815.jpg" title="چگونه در کنکور صد درصد بزنیم؟" alt="چگونه در کنکور صد درصد بزنیم؟" class="img-responsive2" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">کنکور را شبیه سازی کنید</span></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;">محسن سلطان نژاد رتبه 10 کنکور انسانی سال 90 در خصوص جمع بندی کنکور اظهار داشت: تنها کاری &nbsp;دانش آموزان باید در این مدت انجام دهند جمع بندی با استفاده از شبیه سازی کنکور است. در یک ماه آخر، افراد باید روش 2 روز یا سه روز یکبار را اجرا کنند.&nbsp;</div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;">وی ادامه داد: برای مثال سر ساعت 8 یکی از کنکورهای سال های قبل را جلوی خود بگذارند و در مدت زمان کنکور واقعی به تست های آن پاسخ دهند و عصرهمان روز درصد گیری کنند. دانش آموزان باید نقاط &nbsp;ضعف و قوتشان را بیابند و در فاصله یکی دو روز باقی مانده تا آزمون شبیه سازی بعدی، روی نقاط ضعف خود تمرکز کنند.</div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;">احسان یوسفی رتبه 780 &nbsp;کنکور ریاضی سال 91 درهمین راستا عنوان کرد: برای جمع بندی کنکور در یک ماه پایانی دانش آموزان باید کنکورهای سال های اخیر را بررسی کنند و هر دو سه روز یکی از کنکورهای سال ها قبل را علاوه بر شرکت در کنکورهای آزمایشی در برنامه خود قرار دهند.&nbsp;</div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;">وی افزود: اگر شبیه سازی کنکور را برای روزهای نزدیک به کنکور بگذارند دیگر نمی رسند به خوبی جمع بندی های لازم را انجام دهند.</div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">شب امتحان کنکور یک ماه است!</span></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;">یوسفی درباره استفاده مفید از یک ماه باقی مانده به کنکور اذعان داشت: داوطلبان باید فکر کنند که شب امتحان کنکور است. در واقع کنکور شب امتحانش یک ماه است که باید داوطلبان در این مدت باقی مانده با همت بیشتری درس بخوانند.</div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;">وی اظهار داشت: با جدیت درس خواندن در این ماه موجب جمع بندی بهتر است.</div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;">یوسفی درباره یادگیری مطالب جدید در ماه پایانی گفت: دانش آموزان باید مطالبی که بلد هستند و ممکن است فراموششان شده باشد را دوباره مرور کنند تا یادشان آید. البته می توانند دروس حفظی را که کم خوانده اند نیز مطالعه کنند و مطالب آموخته شده شان را افزایش دهند تا نتیجه بهتری از این دروس در کنکور بگیرند.</div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;">وی ادامه داد: 90 درصد عملکرد دانش آموزان سر جلسه کنکور به &nbsp;فعالیت هایی که در این ماه انجام داده اند بر می گردد اما نکته حائز اهمیت این است که دروس های تخصصی را نمی توانند یک ماهه خوانده و جمع بندی کنند چون یادگیری این دروس زمان زیادی طول می کشد. فقط می توانند به سراغ مباحث ساده تر در کتاب های تخصصی خود رفته و تا حدودی درصدشان را افزایش دهند.</div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">مطالعه افراطی ممنوع!</span></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;">سلطان نژاد درباره ساعات مطالعه &nbsp;ماه آخر بیان کرد: بسیاری از داوطلبان بخصوص دانش آموزان دختر روزی 18- 19 ساعت درس می خوانند که این امر کاملاً اشتباه است و باید نهایتاً روزی بین 10 تا 13 ساعت مطالعه داشته باشند.</div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;">وی ادامه داد: ممکن است، اگر زمان بیشتری درس بخوانند یک مقدار از مابقی داوطلبان جلو بیفتند اما آنقدر ذهنشان خسته می شود که سر جلسه کم می آورند.&nbsp;</div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;">سلطانی نژاد اذعان داشت: افراد باید متعادل درس بخوانند و بین 6 تا 8 ساعت هم استراحت کنند.</div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">گوشی ها خاموش!</span></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;">رتبه 10 کنکور انسانی درباره تفریح کردن در یک ماه پایانی عنوان کرد: داوطلبان کنکور باید در این یک ماه گوشی هایشان را خاموش کنند و سعی کنند هیچ ارتباطی با دوستانشان نداشته باشند. داوطلب باید با خانواده و مشاور فقط در ارتباط باشد. تفریح در این مدت هم نباید بیشتر یک ساعت هوا خوری باشد و روز قبل از کنکور هم با خانواده پارک بروند و استراحت و تفریح کنند.</div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;">رتبه 780 کنکور ریاضی هم در همین خصوص بیان کرد: افراد باید سعی کنند در این مدت باقی مانده از مسائل حاشیه ای به دور باشند. همچنین لازم است روابط خود را با دوستان کم یا قطع کنند که خاموش کردن گوشی تلفن همراه در این مورد بسیار کمک کننده است.&nbsp;</div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">به ترتیب دفترچه تست ها را بزنید!</span></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;">سلطانی نژاد رتبه 10 انسانی در خصوص شیوه تست زنی اظهار داشت: به نظر من دانش آموزان بهتر است به همان شیوه دفترچه کنکور تست بزنند ولی باید بخصوص در درس های عمومی، وقتی &nbsp;تستی را دیدند که خیلی طولانی است یک خط کنار این تست بگذارند و اصلاً آن را نخوانند و بعد از اینکه 25 سوال آن بخش را پاسخ دادند، در صورت باقی ماندن وقت درس مربوطه به سراغ آن تست ها بروند چون گاهی یک سوال وقت زیادی می گیرد، چه بسا سوالات بعدی آسان باشد که با این کار آنها را از دست می دهند.</div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;">یوسفی در همین راستا ادامه داد: قبل از کنکور برنامه ریزی های لازم را انجام دهید که اگر درسی سخت یا آسان بود چگونه باید با آن مواجه شوید و چه کار باید انجام دهید مانند یک مربی به خودتان نکات ضروری را بگویید. &nbsp;</div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;">وی افزود: به نظر من به ترتیب دفترچه پاسخ دهید. اگر سوالی را نمی دانستید وقتتان را روی آن نگذارید و به سراغ مابقی تست ها بروید.</div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;">ساطان نژاد هم در همین راستا بیان کرد: اگر سوالی اصلاً بلد نبودید یک ضربدر کنار آن بگذارید و از آن رد شوید.</div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;">بعد از صحبت با رتبه های خوب کنکور سراسری سال های قبل به سراغ یک مشاور تحصیلی رفتیم تا از نقطه نظرات ایشان درباره جمع بندی در یک ماه پایانی جویا شویم.</div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">به سراغ کانال های تلگرامی برای جمع بندی دروس نروید</span></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;">اسماعیل قربانی کارشناس ارشد مشاوره تحصیلی در خصوص جمع بندی برای کنکور گفت: دانش آموزان در عصر حاضر اسیر دنیای مجازی شده اند و به سراغ جمع بندی های مختلف در کانال های تلگرامی می روند که این کار اشتباه است.</div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;">وی ادامه داد: دانش آموزان باید سعی کنند که از مسائل حاشیه ای کاملاً به دور باشند چرا که در این بازه زمانی محدود افراد سود جو برای بالا بردن تعداد اعضای تلگرامی خود به شایعه پردازی دست می زنند و این کار ذهن دانش آموزان را &nbsp;مشوش می کند.</div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;">این مشاوره تحصیلی تاکید کرد: داوطلبان نباید به سراغ فضای مجازی و جزوه های جمع بندی همانند برنامه 30 روزه مخصوص 30 روز باقی مانده بروند چون این نوع برنامه ریزی ها به دور از واقعیت است.</div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;">قربانی درباره مشخصات یک برنامه خوب بیان کرد: برنامه ریزی مناسب بر مبنای توانمندی های فردی استوار است. به علاوه در این مدت باقی مانده فرصت یادگیری مطالب جدید نیست بلکه باید مطالب قدیمی که خوانده اند را مرور و جمع بندی کنند چون در این مدت یادگیری خاصی صورت نمی گیرد.</div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">فرق بین مرور و جمع بندی</span></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;">وی در خصوص فرق بین مرور و جمع بندی اذعان داشت: دانش آموزان مرور و جمع بندی را با هم اشتباه می گیرند، این &nbsp;دو کلمه یکی نیست چرا که مرور یعنی اجمالی و خلاصه وار مطالب را خواندن در حالی که جمع بندی معادل با تست زنی و رفع اشکال است.</div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;">قربانی اظهار داشت: داوطالبان باید بدانند که سر جلسه کنکور شرایط برای همه یکی است یعنی سخت یا آسان بودن برای همه است. همچنین هر کس به اندازه شایستگی خودش از این آزمون برداشت می کند.</div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;">وی در خصوص استرس یادآور شد: ابتدا باید علت استرس را یافت چون خیلی وقت ها انتظارات بی اساس اطرافیان و خود فرد منجر به بروز استرس شده است که اگر داوطالبان با واقعیت روبه رو شوند نصف این دلهره از بین می رود.</div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;">این مشاور تحصیلی در پایان توصیه کرد: دانش آموزان نباید برای افزایش تمرکز یا ساعات مطالعه به سراغ دارو بروند چرا که مصرف و تجویز دارو باید حتماً زیر نظر پزشک صورت گیرد.</div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim; box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;">امیدواریم ارائه این نکات بتواند کمکی هر قدر کم و ناچیز به داوطلبان کنکور کند و آنها بتوانند در روز کنکور بهترین نتیجه ممکن را بگیرند اما چه خوب است دانش آموزان کنکوری آگاه باشند که این برگه که برای خیلی از آنها گواه مرگ یا زندگی است را می توانند با دستان خود به خوبی رقم بزنند، کافی است که فرصت هایشان را دریابند و هدف هایشان را به خودشان یادآوری کنند.</div><div style="box-sizing: border-box; line-height: 27.2px;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">منبع :&nbsp;</font><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/5654644/چگونه-در-کنکور-صد-درصد-بزنیم" target="" title="" style="line-height: 1.6em;"><span style="line-height: 27.2px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-weight: bold;"><font color="#ff0000"><span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">حوزه دانشگاهی</span></font></span><span style="line-height: 27.2px; box-sizing: border-box; text-align: right;">&nbsp;</span><span style="line-height: 27.2px; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); outline: none; text-decoration: none; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;</span><span style="line-height: 27.2px; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); outline: none; text-decoration: none; text-align: right; font-weight: bold; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان</span></a></div><div style="font-size: 17px; font-family: RTNassim;"><br></div></div> text/html 2016-06-07T09:14:15+01:00 civil8590.mihanblog.com استرا دانلود اکسل فهرست بها ۹۵ ( همه رشته ها) http://civil8590.mihanblog.com/post/1840 <header class="header" style="padding: 6px 8px 6px 0px; margin: 0px; outline: none; position: relative; border-bottom-width: 4px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(156, 174, 185);"><h2 class="post_title icon" style="padding: 0px 40px 0px 120px; margin: 0px; outline: none; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: 24px; font-family: byekan, Arial; color: rgb(6, 45, 81); background-image: url(&quot;../images/icon.png&quot;); background-position: 100% -456px; background-repeat: no-repeat;"><a href="http://icivil.ir/omran/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%84-%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%a7-95-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7/" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; text-decoration: none; color: rgb(16, 127, 190);">دانلود اکسل فهرست بها ۹۵ ( همه رشته ها)</a></h2><div class="visit" style="padding: 0px 20px; margin: 0px; outline: none; position: absolute; height: 32px; width: 80px; left: -7px; text-align: center; top: 7px; font-stretch: normal; line-height: 32px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(255, 255, 255); background: rgb(58, 93, 115);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; width: 6px; height: 7px; left: 0px; top: -7px; display: block; position: absolute; background: url(&quot;../images/tt.png&quot;) no-repeat;"></span></div></header><section class="meta" style="padding: 5px 0px; margin: 0px; outline: none; overflow: hidden;"><ul style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 21px; text-align: justify;">با دانلود اکسل فهرست بها ۹۵&nbsp; برای تمامی رشته ها که در یک فایل اکسل جمع آوری شده است در خدمت شما هستیم این فایل شامل رشته های ابنیه و تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی و راهداری و راه و باند و شبکه و فاضلاب و چاه و …. میباشد که هر کدام در شیت جداگانه ای در یک فایل واحد تقدیم حضور شما مهندسین عمران و همراهان سایت آی سیویل میشود که در ادامه میتوانید آن را دانلود بفرمایید.&nbsp;</span></ul></section><section class="cnt_inn" style="padding: 10px; margin: 0px; outline: none; text-align: justify;"><p style="padding: 10px; margin: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 21px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img class="aligncenter wp-image-7135" src="http://icivil.ir/omran/wp-content/uploads/2016/04/picdan4229.jpg" alt="اکسل فهرست بها 95" width="450" height="299" srcset="http://icivil.ir/omran/wp-content/uploads/2016/04/picdan4229.jpg 500w, http://icivil.ir/omran/wp-content/uploads/2016/04/picdan4229-170x113.jpg 170w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" style="padding: 0px; margin: 0px auto; outline: none; border: 0px; max-width: 100%; display: block;"></p><section class="download" style="padding: 0px 0px 20px; margin: 0px 0px 5px; outline: none; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(13, 76, 153);"><header class="header_download" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(13, 76, 153); overflow: hidden; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><h4 class="title" style="padding: 0px 20px; margin: 0px; outline: none; float: right; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 19px; line-height: 30px; font-family: byekan, arial; color: rgb(255, 255, 255); background: rgb(13, 76, 153);">دانلود</h4><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; clear: both;"></div></header><section class="line" style="padding: 0px 7px; margin: 0px; outline: none; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(215, 215, 215); overflow: hidden; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><div class="l icon l1" style="padding: 0px 38px 0px 0px; margin: 0px; outline: none; float: right; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 40px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; background-image: url(&quot;../images/icon.png&quot;); background-position: 100% -1000px; background-repeat: no-repeat;"><a href="http://s1.icivil.ir/dlserver/civil95/03/fehrest95%5Bwww.icivil.ir%5D.xlsx" title="" class="ext-link" data-wpel-target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; text-decoration: none; color: rgb(141, 20, 20); font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 17px; font-family: byekan, arial;">دانلود اکسل فهرست بها 95 ( همه رشته ها)</a></div><div><br></div><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; clear: both;"></div></section></section></section> منبع :&nbsp;<a href="http://icivil.ir/omran/دانلود-اکسل-فهرست-بها-95-رشته-ها/" target="_blank" title="">آی سیویل</a> text/html 2016-05-27T16:59:03+01:00 civil8590.mihanblog.com استرا کتابچه آموزش نرم افزار Tekla structures http://civil8590.mihanblog.com/post/1839 <section class="meta" style="padding: 5px 0px; margin: 0px; outline: none; overflow: hidden;"><ul style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 21px; text-align: justify;">با کتابچه آموزش نرم افزار Tekla structures در خدمت شما عزیزان هستیم .این آموزش در ۳ فصل و بیش از ۷۰ صفحه به آموزش Tekla structuresمیپردازد.در فصل اول با مدسازی در نرم افزار تکلا آشنا میشوید و در فصل دوم اتصالات مورد بررسی قرار میگیرد و در فصل سوم ساخت اتصالات کمکی را فراخواهید گرفت . پیشنهاد میکنم در ادامه این کتابچه خوب که برای شروع یادگیری نرم افزار x steel یا همان Tekla structures بسیار خوب است را دانلود بفرمایید</span></ul></section><section class="cnt_inn" style="padding: 10px; margin: 0px; outline: none; text-align: justify;"><p style="padding: 10px; margin: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 21px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img class="aligncenter wp-image-7386" src="http://icivil.ir/omran/wp-content/uploads/2016/05/teklastructures.jpg" alt="آموزش نرم افزار Tekla structures" width="367" height="343" srcset="http://icivil.ir/omran/wp-content/uploads/2016/05/teklastructures.jpg 497w, http://icivil.ir/omran/wp-content/uploads/2016/05/teklastructures-170x159.jpg 170w" sizes="(max-width: 367px) 100vw, 367px" style="padding: 0px; margin: 0px auto; outline: none; border: 0px; max-width: 100%; display: block;"></p><section class="download" style="padding: 0px 0px 20px; margin: 0px 0px 5px; outline: none; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(13, 76, 153);"><header class="header_download" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(13, 76, 153); overflow: hidden; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><h4 class="title" style="padding: 0px 20px; margin: 0px; outline: none; float: right; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 19px; line-height: 30px; font-family: byekan, arial; color: rgb(255, 255, 255); background: rgb(13, 76, 153);">دانلود</h4><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; clear: both;"></div></header><section class="line" style="padding: 0px 7px; margin: 0px; outline: none; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(215, 215, 215); overflow: hidden; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><div class="l icon l1" style="padding: 0px 38px 0px 0px; margin: 0px; outline: none; float: right; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 40px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; background-image: url(&quot;../images/icon.png&quot;); background-position: 100% -1000px; background-repeat: no-repeat;"><a href="http://icivil.ir/short/?Tekla9503" title="" class="ext-link" data-wpel-target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; text-decoration: none; color: rgb(141, 20, 20); font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 17px; font-family: byekan, arial;">دانلود کتابچه آموزش نرم افزار Tekla structures</a></div><div><br></div><div><br></div><div>منبع :&nbsp;<a href="http://icivil.ir/omran/کتابچه-آموزش-نرم-افزار-tekla-structures/" target="" title="">آی سیویل</a></div><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; clear: both;"></div></section></section></section> text/html 2016-05-15T15:02:01+01:00 civil8590.mihanblog.com استرا کتاب طراحی سازه های فولادی William T. Segui همراه با حل تمرین http://civil8590.mihanblog.com/post/1838 <h2 class="post_title icon" style="padding: 0px 40px 0px 120px; margin: 0px; outline: none; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: 24px; font-family: byekan, Arial; color: rgb(6, 45, 81); text-align: right; background-image: url(&quot;../images/icon.png&quot;); background-position: 100% -456px; background-repeat: no-repeat;"><p style="text-align: justify; padding: 10px; margin: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 21px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: black;">اگر به دنبال یک مرجع خوب برای یادگیری طراحی سازه های فولادی بر اساس&nbsp;<a href="http://icivil.ir/etabs" title="" class="ext-link" data-wpel-target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">روش LRFD</a>&nbsp;هستید به شما دانلود این کتاب را پیشنهاد میکنیم.این کتاب که نویسنده آن William T. Segui است در سال ۲۰۱۳ منتشر شده است و مرجع بسیار خوبی برای یادگیری محاسبات فولاد به روش حدی نهایی میباشد.همچنین همراه با این کتاب بسیار ارزشمند که ویرایش پنجم آن را دانلود خواهید کرد حل تمرین آن نیز برای دانلود قرار داده شده است تا نهایت استفاده را از آن ببرید</p><p style="padding: 10px; margin: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 21px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: black;"><img class="aligncenter wp-image-7311 size-full" src="http://icivil.ir/omran/wp-content/uploads/2016/05/will.jpg" alt="طراحی سازه های فولادی" width="321" height="433" srcset="http://icivil.ir/omran/wp-content/uploads/2016/05/will.jpg 321w, http://icivil.ir/omran/wp-content/uploads/2016/05/will-126x170.jpg 126w" sizes="(max-width: 321px) 100vw, 321px" style="text-align: justify; padding: 0px; margin: 0px auto; outline: none; border: 0px; max-width: 100%; display: block;"></p></h2><h4 class="title" style="text-align: justify; padding: 0px 20px; margin: 0px; outline: none; float: right; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 19px; line-height: 30px; font-family: byekan, arial; color: rgb(255, 255, 255); background: rgb(13, 76, 153);">دانلود</h4><h2 class="post_title icon" style="padding: 0px 40px 0px 120px; margin: 0px; outline: none; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: 24px; font-family: byekan, Arial; color: rgb(6, 45, 81); text-align: right; background-image: url(&quot;../images/icon.png&quot;); background-position: 100% -456px; background-repeat: no-repeat;"><section class="download" style="padding: 0px 0px 20px; margin: 0px 0px 5px; outline: none; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(13, 76, 153);"><header class="header_download" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(13, 76, 153); overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: normal; text-align: justify;"><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; clear: both;"></div></header><section class="line" style="padding: 0px 7px; margin: 0px; outline: none; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(215, 215, 215); overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: normal; text-align: justify;"><div class="l icon l1" style="padding: 0px 38px 0px 0px; margin: 0px; outline: none; float: right; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 40px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; background-image: url(&quot;../images/icon.png&quot;); background-position: 100% -1000px; background-repeat: no-repeat;"><a href="http://icivil.ir/short/?William9502" title="" class="ext-link" data-wpel-target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; text-decoration: none; color: rgb(141, 20, 20); font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 17px; font-family: byekan, arial;">کتاب طراحی سازه های فولادی William T. Segui</a></div><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; clear: both;"></div><div class="l icon l1" style="padding: 0px 38px 0px 0px; margin: 0px; outline: none; float: right; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 40px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; background-image: url(&quot;../images/icon.png&quot;); background-position: 100% -1000px; background-repeat: no-repeat;"><a href="http://icivil.ir/short/?Solutions9502" title="" class="ext-link" data-wpel-target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; text-decoration: none; color: rgb(141, 20, 20); font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 17px; font-family: byekan, arial;">حل تمرین کتاب طراحی سازه های فولادی William T. Segui</a></div><div><br></div><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; clear: both;"></div></section></section></h2> منبع : &nbsp;<a href="icivil.ir" target="" title="">آی سیویل</a> text/html 2016-05-15T14:57:10+01:00 civil8590.mihanblog.com استرا دانلود نرم افزار ابزارهای مهندسین عمران ورژن ۰٫۶ http://civil8590.mihanblog.com/post/1837 <p style="padding: 10px; margin: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 21px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img class="aligncenter wp-image-7343" src="http://icivil.ir/omran/wp-content/uploads/2016/05/rayat.jpg" alt="ابزارهای مهندسین عمران" width="457" height="284" srcset="http://icivil.ir/omran/wp-content/uploads/2016/05/rayat.jpg 505w, http://icivil.ir/omran/wp-content/uploads/2016/05/rayat-170x106.jpg 170w" sizes="(max-width: 457px) 100vw, 457px" style="padding: 0px; margin: 0px auto; outline: none; border: 0px; max-width: 100%; display: block;"></p><p style="padding: 10px; margin: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 21px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span id="more-7342" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none;"></span></p><p style="padding: 10px; margin: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 21px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">به نقل از توسعه دهنده این نرم افزار:</p>به<p style="padding: 10px; margin: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 21px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">تغییرات این ورژن:</p><p style="padding: 10px; margin: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 21px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">۱- محاسبه مشخصات مقطع&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none;">ناودانی دوبل به همراه ورق</b>&nbsp;رو به برنامه اضافه کردم. البته فعلا مقطع معادلی که ساخته میشه به حالت همان I شکل معادل میشه و ابعاد معادل شده رو هنوز نرسیدم برنامه نویسی کنم. منتهی مشخصات محاسبه شده تا جایی که چک کردم درسته و مشکلی نداره. برای مقاطع تکی هم قاعدتا چون استفاده خاصی به همراه ورق ندارند چک نکردم هر چند که برنامه کار محاسبه رو انجام میده.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none;">۲- بنا به درخواست مهندس نهاوندی عزیز محاسبه مقاطع&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none;">سوبل IPE</b>&nbsp;رو اضافه کردم. ایشان خواسته بودند که سوبل IPE بهم چسبیده بدون ورق رو به برنامه اضافه کنم. برنامه این کار رو به درستی انجام میده. یعنی هم مشخصات مقطع رو به درستی محاسبه میکنه و هم اینکه مقطع معادل رو میسازه. منتهی برای موارد دیگه فقط مشخصات رو محاسبه میکنه و ابعاد مقطع معادل لزوما درست نیستند.</p><div align="center" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none;"><div align="right" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none;">۳- با انتخاب یک مقطع میتوان آنرا حذف نمود. همچنین کلیدی قرار دادم برای اضافه کردن مقطع که اگر دوستان مشخصات مقطعی رو دارند و فقط میخواهند به صورت فایل xml تبدیل کنند، با این گزینه این کار قابل انجام هست. البته فعلا تمام گزینه ها به غیر از نام مقطع و مساحت غیرفعال هستند. ولی اگر با استقبال دوستان همراه باشه این کار رو انجام میدم انشالله. این گزینه رو فعلا برای ارائه نظر دوستان قرار دادم. چون واقعیت اینه که حجم کار زیاده و متاسفانه مجال اندک.<p style="padding: 10px; margin: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 21px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"></p><p style="padding: 10px; margin: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 21px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">لازم میدونم که این نکته رو یادآوری کنم که این یک برنامه کاربردیه و بنابراین ساخت مقاطع غیر معمول با اون احتمالا اشتباهاتی به همراه خواهد داشت. گرچند که سعی میکنم در هر ورژن محدودیت هایی رو اضافه کنم که کاربر ناخواسته دچار اشتباه نشه.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none;">راستی اگر دوستان نظرشون رو در رابطه با تولید انبوه مقاطع که در نسخه های ابتدایی برنامه وجود داشت بیان کنند ممنون میشم.</p><p style="padding: 10px; margin: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 21px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><b style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none;">در پایان یک نکته رو خدمتتون عرض کنم:</b><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none;">برخی از سایتها مقاطعی از قبل آماده شده رو برای استفاده قرار دادن. این مقاطع به شرطی قابل استفاده هستند که به صورت خاص برای یک کاربری (تیر، ستون یا بادبند) و همین طور سطح شکل پذیری درست شده باشند. برخی از سایتها اقدام به فروش این مقاطع از قبل آماده شده میکنند و ادعا هم میکنند که مقاطع موجود در سایتهای دیگر دارای ایراد هستند. اما دلیل این امر:</p><p style="padding: 10px; margin: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 21px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">مقاطع معادل پیش ساخته&nbsp; برای مقاطع معادل زمانی درست است که شما ورق تقویت نداشته باشید و تنها معیار کنترل شما فقط جان یا بال مقطع اصلی باشد. منتهی مشکل زمانی بروز میکند که شما ورق تقویتی دارید و بنابراین هم مثلا بال تیر آهن را دارید که میخواهد کمانش کند و هم ورق تقویتی را و هر کدام از اینها بسته به سطح شکل پذیری و نوع کاربری (تیر یا ستون یا بادبند) ضابطه خاص خود را برای فشردگی یا فشرده لرزه ای بودن دارند. در صورتی که شما در مقطع معادل فقط میتوانید یک بال و یک جان تعریف کنید و این مقطع معادل باید بحرانی ترین شرایط (مقطع اصلی و یا ورق) را پاسخگو باشد. پس ابعاد مقطع معادل باید بر اساس دو مورد کاربری و شکل پذیری تعیین گردد. اگر مقطعی این چنین بود از پیش ساخته هم باشد خوب قاعدتا درست است. به شرطی که در اسم مقطع به نحوی مشخص باشد که مقطع برای چه منطوری ساخته شده.</p></div></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none;"></div><section class="download" style="padding: 0px 0px 20px; margin: 0px 0px 5px; outline: none; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(13, 76, 153);"><header class="header_download" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(13, 76, 153); overflow: hidden; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify;"><h4 class="title" style="padding: 0px 20px; margin: 0px; outline: none; float: right; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 19px; line-height: 30px; font-family: byekan, arial; color: rgb(255, 255, 255); background: rgb(13, 76, 153);">دانلود</h4><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; clear: both;"></div></header><section class="line" style="padding: 0px 7px; margin: 0px; outline: none; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(215, 215, 215); overflow: hidden; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify;"><div class="l icon l1" style="padding: 0px 38px 0px 0px; margin: 0px; outline: none; float: right; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 40px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; background-image: url(&quot;../images/icon.png&quot;); background-position: 100% -1000px; background-repeat: no-repeat;"><a href="http://s1.icivil.ir/dlserver/civil95/02/civilTools_0.6.exe.zip" title="" class="ext-link" data-wpel-target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; text-decoration: none; color: rgb(141, 20, 20); font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 17px; font-family: byekan, arial;">دانلود نرم افزار ابزارهای مهندسین عمران ورژن 0.6</a></div><div><br></div><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; clear: both;"></div></section></section>منبع :<a href="icivil.ir" target="" title=""> آی سیویل</a> text/html 2016-03-22T12:50:19+01:00 civil8590.mihanblog.com استرا سقف u-boot http://civil8590.mihanblog.com/post/1835 <div class="news-head-image" align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><img src="http://sazebartar.ir/upload/news/25971414695783.jpg" alt="" height="250" width="300"></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"> یکی از فن آوری های جدید مورد استفاده در صنعت ساختمان که در سال 1388 به تایید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن رسیده، دال مجوف دوپوش (U-boot) است. <br><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"> </font></div><p align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><a href="http://sazebartar.ir/" target="_blank">سازه برتر</a>، دال مجوف که کاربرد آن در سقف و فونداسیون ساختمانها می باشد، از ترکیب نوآورانه بتن، میلگرد و قالب هایی از جنس پلی پروپیلن ساخته می شود.</font></p><div align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"> </font></div><p style="text-align: justify;" align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شاید در نگاه اول هزینه اجرا و نحوه ی اجرای این نوع سیستم سقف بالا و سخت به نظر برسد. ولی اجرای این روش در دهانه های بزرگ و دارای ابعاد زیاد تقریبا از تمام روش های موجود با صرفه تر و در نهایت برابر بدست می آید. روش اجرای این سقف به گونه ای مشخص بیان شده که احتیاج به اکیپ اجرایی متخصصی احتیاج نیست و با یک آموزش ساده اکیپ های موجود در ساختمان ها قادر به اجرای آن می باشند.</font></p><div align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://sazebartar.ir/upload/public/سقف u-boot 4.jpg" alt="" height="359" width="491"></font></p><p style="text-align: justify;" align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">مزایای استفاده از این روش عبارت است از:</font></p><div align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"> </font></div><p align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">ایجاد دهانه های بزرگتر و کنسول های بلندتر</font></p><div align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"> </font></div><p align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">کاهش میزان انتقال صوت، حرارت و لرزش</font></p><div align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"> </font></div><p align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">امکان حذف تیرها و ایجاد دال تخت</font></p><div align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"> </font></div><p align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">(با استفاده از این تکنولوژی می توان تیرهای موجود در سازه را در صورت وجود دیوار برشی در سازه های بیشتر از 3 طبقه و یا 10 متر، حذف نمود</font></p><div align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"> </font></div><p align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بهبود عملکرد لرزه ای</font></p><div align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"> </font></div><p align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">امکان ایجاد شکل ها و بازشوهای بزرگ و نامنظم در سقف</font></p><div align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"> </font></div><p align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">امکان ستون گذاری نامنظم</font></p><div align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"> </font></div><p style="text-align: justify;" align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سقف یوبوت با داشتن دو دال بالا و پایین و جان‌های متعامد، سقفی با صلبیت بسیار بالا فراهم می‌آورد که علاوه بر مزیت در بار زلزله، امکان ارتعاش را نیز به سقف نمی‌دهد. این امر اجازه می‌دهد که دهانه‌های بلند حتی تا 20 متر را با این سازه پوشش داد.</font></p><div align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"> </font></div><p style="text-align: justify;" align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">در ادامه فایل pdf معرفی سقف (دال مجوف بتنی) u-boot که نحوه ی اجرای این سقف، مزایا و مقایسه با سایر سقف های سیستم های فولادی و بتنی (تیرچه بلوک، دال، عرشه فولادی و...) برای دانلود قرار گرفته است.</font></p><div align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"> </font></div><p style="text-align: justify;" align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><a href="http://sazebartar.ir/upload/public/سقف u-boot.www.sazebartar.ir.pdf">لینک مستقیم (2.3 mb)</a></font></p><div align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"> </font></div><p style="text-align: justify;" align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><a href="http://s5.picofile.com/file/8148738884/سقف_u_boot_www_sazebartar_ir.pdf.html" target="_blank">لینک کمکی دانلود</a></font></p><p style="text-align: justify;" align="justify"><br></p><p style="text-align: justify;" align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">منبع : <a href="http://sazebartar.ir/article/3070/سقف-u-boot" target="" title="">سازه برتر</a></font></p> text/html 2015-08-28T06:21:46+01:00 civil8590.mihanblog.com استرا انواع اتصالات در سازه فولادی http://civil8590.mihanblog.com/post/1834 <div><span style="text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);"><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">تشریح انواع اتصالات سازه فلزی و بتنی</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">- انواع اتصالات در سازه فولادی :</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">1- اتصال ساده ( مفصلی ) : اتصال مفصلی یا ساده اتصالی است که تنها برای تحمل بار قائم طراحی می شود و در محل اتصال هیچگونه لنگری وجود ندارد. ( درصد گیرداری کمتر از 20 درصد است و نیروها از نوع برشی می باشند)</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">انواع اتصال ساده عبارتند از :</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">1-1 - اتصال نبشی جان -----» اتصال ساده و اجرای معمول که تیر فرعی و یا اصلی را به ستون به وسیله جوش و یا پیچ متصل می سازند .در این نوع اتصال ورقها به جان جوش می شوند میزان فاصله بادخور را به میزان 12 تا 15 میلیمتر به عنوان امکان دوران در انتهای عضو و مسائل اجرایی ایجاد می نمائیم .</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">2-1- اتصال با نبشی نشیمنی ( تقویت نشده ) -----» این نوع اتصال از طریق نبشی هایی که به عنوان نشستگاهی انعطاف پذیر برای تیر ایجاد می کند ساخته می شود و عموماً نبشی فوقانی که به عنوان نبشی پایدار می باشد فقط جنبه اجرایی دارد و طراحی خاصی نخواهد داشت . در صورتی که از اتصالات ( نبشی ها ) قطور ویا ضخیمی استفاده شود میزان انعطاف کاهش یافته و در نتیجه میزان گیرداری افزایش می یابد .&nbsp;</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">[تصویر: &nbsp;a2fybcjma75az5b2903k.jpg]</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">1-3- اتصال با نبشی نشیمنی ( تقویت شده ) -----» در صورتی که میزان نیروها بزرگ باشد و اتصال بند 2 کفایت نکند مجبور هستیم از روش تقویت اتصالات بند 2 استفاده نمائیم به این منظور از ورقهای تقویتی در زیر نشیمن که به عنوان تکیه گاه مقاومتر در برابر واکنش های تکیه گاهی می باشد . استفاده می نمائیم .&nbsp;</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">[تصویر: &nbsp;0gd1ldqmkun2x949q0rm.jpg]</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">2- اتصال نیم گیردار ( نیم صلب ) : در صورتی که لنگر ایجاد شده در اتصال بین 20 تا 90 درصد باشد ( بین اتصال مفصلی و گیردار ) اتصال نیم صلب فراهم می شود که عموماً اجرای و عمویت کمتری را در بر دارد .&nbsp;</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">3- اتصال گیردار ( صلب ) : اتصالی است که علاوه بر تحمل نیروی برشی حاصل از بار قائم، توانایی تحمل لنگر حاصل از بارهای جانبی (زلزله یا باد) و قائم را نیز دارد. در این نوع اتصال امکان دوران وجود ندارد و در صورت ایجاد تغییر شکل زاویه بین تیر و ستون بدون تغییر می ماند . لنگر گیرداری در این نوع اتصال بیش از 90 درصد است و به کمک ورقهای تحتانی و فوقانی تحمل می شود . در نتیجه نبشی جان و نشیمنها فقط تحمل برش را برعهده دارند .&nbsp;</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">انواع اتصال صلب عبارتند از :</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">1-3- اتصال بال تیر به بال ستون به صورت مستقیم : در این نوع اتصال لنگرهای خمشی از بال های کششی و فشاری به ستون منتقل شده و جان تیر نیز به بال ستون جوش می شود . این نوع اتصال خیلی کم کاربرد است و در برابر زلزله ضعیف عمل می کند .</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">2-3- اتصال با ورق فوقانی و تحتانی : لنگر خمشی وارده از طریق ورقها به ستون منقل می شود . ورق تحتانی که تحمل تنش فشاری را بر عهده دارد عریضتر از بال تیر است تااز ایجاد جوش سربالا جلوگیری شود .</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">ورق فوقانی که تحمل تنش کششی را برعهده دارد به صورت ضخامت متغییر اصطلاحاً کله گاوی ایجاد می شود . همانند تصویر زیر&nbsp;</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">[تصویر: &nbsp;31iqo8gi97xexv87ldjy.jpg]</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">3-3- اتصال فلنجی : در این نوع اتصال ابتدا بال و جان تیر با یک ورق به وسیله جوش به هم متصل نموده سپس به توسط پیچ این ورق به بال ستون اتصال پیدا می کند . این نوع اتصال مقاوت بسیار بالایی در برابر بار زلزله دارد و شکل پذیری مناسبی را در بر دارد ولی نیاز به نیروی متخصص و هزینه اجرایی بالایی را در بر دارد .</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">* در این اتصال دو قطعه توسط فلنج به همدیگر متصل می شوند منظور از فلنج پلیتی است که سوراخ کاری شده و ارتفاع ان از ارتفاع تیر بیشتر است .</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">دو نوع اتصال فلنجی تیر به ستون با نام های چهارپیچه و هشت پیچه وجود دارد.اتصال چهارپیچه برای مقادیر کم لنگر و اتصال هشت پیچه برای مقادیر بزرگ لنگر خمشی مورد استفاده قرار می گیرد.</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">[تصویر: &nbsp;0l2dtmkdgl0muls0c9y.jpg]</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)&nbsp;</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">- انواع اتصالات در سازه بتنی :</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">1- اتصال گیردار : عموماً در سازه بتنی با توجه به وجود پیوستگی بتنی و شرایط آرماتورگذاری در بر تکیه گاه و شکل پذیری سازه رفتار اتصالات به صورت گیردار است .</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">2- اتصال مفصلی : این نوع اتصال عدم گیرداری کامل را ایجاد نمی کند و در نتیجه فقط نزدیک به اتصال نیم گیردار است . در این نوع اتصال به فاصله d از بر ستون ، عمق موثر تیر را با آرایش آرماتورها ( ضربدری ) به صفر می رسانند تا از ایجاد کوپل نیرو ( P = M * d ) به تکیه گاه جلوگیری شود . همانند تصویر زیر&nbsp;</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">[تصویر: &nbsp;udhc46ka98p9ool7f1tp.jpg]</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">* عدم استفاده از قلاب در انتهای تیر فرعی میتوان به رفتار مفصلی نزدیك شد. نمونه چنین حالتی در تیرچه های بتنی سقف تیرچه بلوك وجود دارد كه برای طراحی آنها از فرض دو سر مفصل بودن تیرچه ها استفاده می شود.</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">درصورت استفاده از اتصال مفصلی برای تیرهای بتنی توصیه میشود كنترل شود كه آرماتورهای قسمت فوقانی تیر، حداقل معادل 15 درصد حداكثر آرماتور خمشی تیر، تامین شده باشند.</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">* اتصالی کاملا مفصلی می باشد که پیوستگی کامل بین تیر و ستون نداشته باشیم و در حالت براکتی باشد همانند تصویر زیر&nbsp;</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">[تصویر: &nbsp;a71171wski1ommk8iak7.jpg]</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">اتصالات پای ستونها :</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">1- اتصال پای ستونها در ساختمانهای فولادی : اتصالات پای ستون نیز مانند سایر اتصالات هم صلب و هم مفصلی دارند . که در اتصال صلب از سخت کننده استفاده می شود ودر اتصال مفصلی از نبشی ها ولچکی ها استفاده میشود .اتصال صلب را در جهتی می گذاریم که ممان داریم و اتصال مفصلی را نیز در جهتی می گذاریم که ممان نداریم . جوش اتصال پای ستون نیز باید شرایط دو اتصال صلب و مفصلی را تامین کند .</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">- وجود استیفنرها شرط اصلی اتصال گیردار نمی باشد و عملکرد مهم این نوع صفحات توزیع لنگر و برش از ستون به صفحه ستون می باشد و در نتیجه تنش در صفحه ستون کاهش می یابد و ضخامت اندکتر خواهد شد .&nbsp;</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">- گیرداری کامل را عواملی همچون سختی خمشی فونداسیون ، آرایش بولتها و اتصالات فراهم می نماید .</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">شرط اصلی اتصال صلب پای ستون :&nbsp;</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">الف - شرط لازم : سختی خمشی فونداسیون به مراتب 10 برابر از سختی خمشی ستون بیشتر باشد .&nbsp;</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">ب - شرط کافی : آرایش بولتها به نحوی باشد که بیشترین بازوی لنگر ممکن را در اختیار قرار دهد .&nbsp;</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">تصویر سمت راست اتصال گیردار و تصویر سمت چپ اتصال ساده پای ستونها را نمایش می دهد .</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">[تصویر: &nbsp;u0l3rodl4huw2dn04g.jpg] [تصویر: &nbsp;r4tyd9fxt6pjna65h815.jpg]</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">* اتصال مفصلی پای ستونها دریفت طبقه اول را افزایش داده ولی از نظر اجرایی اقتصادی است .</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">* در اتصال صلب درجه نامعینی سازه افزایش می یابد و در نتیجه شکل پذیری سازه افزایش می یابد ولی لنگر زیادی به پی منتقل شده و ممکن است نیاز به پی گسترده باشد .</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">برحسب تجربه بهتر است در سمت قاب خمشی اتصال گیردار و در سمت قاب مهاربندی اتصال مفصلی ایجاد کنیم . در سمت قاب مهاربندی باید به دو نکته زیر توجه داشته باشیم .&nbsp;</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">ن1 - لنگر پای ستون زیاد باشد .&nbsp;</span></font></div><div><font color="#333333" face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">ن2- دریفت نداشته باشیم .&nbsp;</span></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;"><br></div></span></div> text/html 2015-05-07T05:01:13+01:00 civil8590.mihanblog.com استرا اصطلاحات نرم افزار ETABS http://civil8590.mihanblog.com/post/1832 <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">Axial Forces: نیروی محوری</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">Shear 2-2 : برش در جهت محلی قوی و یا Y</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">Shear 3-3 : برش در جهت محلی ضعیف و یا X</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">Inplane Shear: برش در صفحه</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">Torsion : پیچش</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">Moment 2-2: لنگر خمشی در جهت محلی قوی و یا Y</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">Moment 3-3 : لنگر خمشی در جهت محلی ضعیف و یا X</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">Inplane Moment: لنگر خمشی در صفحه</span> text/html 2015-04-19T14:08:48+01:00 civil8590.mihanblog.com استرا مفصل پلاستیک چیست؟ http://civil8590.mihanblog.com/post/1831 <div class="tpost" style="width: 543px; height: 50px; direction: rtl; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; background: url(http://lawyer1.persiangig.com/Blogfa_Thm/mythm/p1.jpg) 100% 0% no-repeat rgb(237, 237, 237);"><div class="tpost2" style="padding: 10px 70px 0px 20px;"><b><a href="http://civilica7.blogfa.com/post/41/%d9%85%d9%81%d8%b5%d9%84-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-" style="text-decoration: none; color: rgb(255, 255, 255);">مفصل پلاستیک چیست؟</a></b></div></div><div class="post" style="width: 543px; direction: rtl; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 9pt; font-family: Tahoma; background: url(http://lawyer1.persiangig.com/Blogfa_Thm/mythm/p2.gif) 100% 50% repeat-y rgb(237, 237, 237);"><div class="post2" style="padding: 8px 15px 10px;"><img src="http://oi42.tinypic.com/29awrgz.jpg" alt="" width="477" height="318"><br><br>وقتی تو یک عضو سازه ای (تیر یا کلا تیرستون) لنگر خمشی اینقدر زیاد شه که دورترین تار مقطع در این نقطه به حد تنش جاری شدن (σy) برسه، به لنگر این نقطه لنگر آستانه جاری شدن می گن (σy=My/S ==&gt; My = S*σy). حالا اگه مقدار لنگر خمشی بیشتر از My باشه چه اتفاقی می افته؟ کم کم تارهای خارجی مقطع از بالا به پایین و از پایین به سمت بالا شروع به جاری شدن می کنن (یعنی فقط یه قسمت وسط مقطع در حالت الاستیک باقی مونده -که بهش هسته الاستیک می گن- و خارج از اون جاری شده -یا پلاستیک شده). حالا اگه مقدار لنگر اینقدر افزایش پیدا کنه که کل تارهای مقطع جاری شن ، این نقطه دیگه لنگر بیشتری رو نمیتونه تحمل کنه و مثل یه مفصل در مقابل اضافه لنگر خمشی عمل می کنه. که تو این حالت به این نقطه مفصل پلاستیک و به لنگری که باعث تشکیل این مفصل میشه لنگر پلاستیک Mp میگن (Mp=Z*σy، که Z اساس مقطع پلاستیک هستش و Z=ΣAi*yi). به طور خلاصه مفصل پلاستیک در اثر رسیدن یک نقطه از عضو به Mp تشکیل می شه و کاربردها و پیامدهای متنوعی می تونه داشته باشه. البته مفصل پلاستیک فقط تحت اثر خمش یک محوره به وجود نمیاد بلکه میتونه به واسطه وجود خمش دو محوره، نیروی محوری ، برش و یا ترکیبی از اینها هم تشکیل شه. یکی از پیامدهای تشکیل مفصل پلاستیک در سازه تغییر در مقدار لنگر خمشی در طول عضو هستش که در سازه های بتنی بهش باز توزیع لنگر خمشی می گن. یعنی با تشکیل هر مفصل پلاستیک در سازه لنگرها به یه جای دیگه منتقل می شه و توزیع لنگرهای داخلی تغییر خواهد کرد. از دیگر بحثهای مربوط به مفاصل پلاستیک، میشه به طراحی بر اساس ظرفیت (Capacity design)، طراحی بر اساس سطح عملکرد (Performance based design) اشاره کرد .</div></div> text/html 2015-04-14T18:47:21+01:00 civil8590.mihanblog.com استرا روند ارجاع کار به صورت رندمی http://civil8590.mihanblog.com/post/1830 <p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 40px 10px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; font-family: 'B Yekan', 'B Yekan', Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: 'b nazanin', 'b nazanin', tahoma;">موضوع ارجاع نظارت&nbsp; این روزها بحث داغ مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی در کل کشور است.&nbsp; کانون توجه این بحث مهم&nbsp; روش و نحوه انجام ارجاع&nbsp; می باشد که در استان های مختلف کشور شیوه های گوناگونی استفاده می شود. درگلستان ارجاع نظارت به صورت رندومی انجام می شود که دارای روش و الگوریت خاص است. به منظور آشنایی بیشتر با این روش، مصاحبه ای داشتیم با مهندس حیدرزاده دبیر کمیته ارجاع که بطور مفصل درباره الگوریتم نحوه ارجاع توضیح می دهد.</span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0.5in 10px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; font-family: 'B Yekan', 'B Yekan', Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: 'b nazanin', 'b nazanin', tahoma;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">1- روند ارجاع کار به صورت رندمی را توضیح دهید.</span></span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0.5in 10px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; font-family: 'B Yekan', 'B Yekan', Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: 'b nazanin', 'b nazanin', tahoma;">روند کلی ارجاع کار به این شکل است که کارها در هرشهر به صورت تقریباً یکسان با توجه به ظرفیت اشتغال(سهمیه) افراد توزیع شود و برای تحقق این امرکل ظرفیت افراد در ابتدای هر دوره آزاد نیست به طوری که یک فرد همه ظرفیت خود را نمی تواند ظرف چند هفته یا چند ماه تکمیل کند. افراد دیگری نیز هستند که در همان منطقه از پتانسیل شان استفاده ای نشده باشد، بنابراین هدف ما استفاده ازکل ظرفیت افراد به صورت متوازن بوده تا کارها بین ناظران پخش و کیفیت ساخت و سازها با حضورتعداد بیشتری از مهندسان ارتقاء یابد. با این کار مراجعات مالکان به ناظران پروژه ها نیز تسهیل می گردد. جزئیات بیشترکار در شیوه نامه ای که در سایت سازمان در قسمت کمیته ارجاع نظارت قرارداده درقالب جزوه ای چند صفحه ای قابل دانلود و دریافت می باشد. از همکاران محترم دعوت می کنیم که بامطالعه آن نقطه نظرات و پیشنهادات تکمیلی یا اصلاحی خود را به سازمان و این کمیته اعلام نموده تا با توجه به نو بودن این سیستم جهت ارتقاء برنامه اقدام شود.</span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0.25in 10px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; font-family: 'B Yekan', 'B Yekan', Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: 'b nazanin', 'b nazanin', tahoma;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2-&nbsp; موارد&nbsp; مهمی که مهندسان &nbsp;در این زمینه باید از آن اطلاع یابند را توضیح دهید.</span></span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0.5in 10px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; font-family: 'B Yekan', 'B Yekan', Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: 'b nazanin', 'b nazanin', tahoma;">البته با مطالعه شیوه نامه مذکور، مهندسان ضمن اطلاع بیشتر از جزئیات کار از موارد ضروری هم مطلع خواهند شد ولی به هر جهت یکی از نکات مهم این است که به عنوان مثال ما در شهرگرگان برای مهندسان پایه 2متراژ 2400متر را در اولین مرحله از کار تحت عنوان (اولین) کران بالا آزاد کردیم(به جای 9600متر)تا در ابتدا ظرفیت تکمیل شده همه تقریباً به این عدد برسد سپس این عدد را مرحله به مرحله اضافه کنیم (البته به صورت خودکار و توسط نرم افزار) . نکته مهم این است که این 1600 متر ممکن است در قالب چند کار به یک ناظر ارجاع شود و اگرما بخواهیم به غیر از این متراژ تعداد را هم در این مرحله محدود نماییم ممکن بود یک مهندس به عنوان مثال با2 کار با جمع 700متر از حلقه موقتاً خارج شود حال آنکه تا1600مترخیلی ازظرفیتش باقی مانده است . در خصوص انصراف و مهلت 3 روزه اعلام آن به صورت الکترونیکی ناظران باید توجه نمایند درصورتی که کاری به آنها ارجاع شودکه تمایل به انجام آن را ندارند باید ظرف کمتر از سه روز به کارتابل خود در سایت سازمان مراجعه و انصراف خود را اعلام نماید تا امکان انتخاب ناظر دیگری برای سامانه فراهم و مالکان بلاتکلیف نشده و زمینه نا رضایتی افراد فراهم نیاید. البته نکته مهم و قابل توجه این که در سامانه از طریق مراجعه مهندسان پایه 2 و بالاتر به کارتابل خود در سایت سازمان امکان اعلام عدم ارجاع نقشه هایی با متراژهای کوچک تر به صورت اختیاری فراهم شده است و مهندسان می توانند از آن استفاده نمایند.</span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0.25in 10px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; font-family: 'B Yekan', 'B Yekan', Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: 'b nazanin', 'b nazanin', tahoma;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3- تاثیر ارجاع کار توسط سازمان در کاهش رانت و امضا فروشی &nbsp;و توزیع عادلانه آن چیست؟</span></span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0.5in 10px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; font-family: 'B Yekan', 'B Yekan', Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: 'b nazanin', 'b nazanin', tahoma;">قطعاً این کار درکاهش رانت و امضاء فروشی و توزیع عادلانه کارها نقش مهمی داشته و همین امر مشکلاتی برای ما در مسیر به وجود آورده که باتوکل برخدا و جدیت برآن فائق آمده ایم. به هرجهت باز هم نیاز به کمک همه مهندسان و نظارت همگانی برحسن انجام کارها داریم.</span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; font-family: 'B Yekan', 'B Yekan', Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: 'b nazanin', 'b nazanin', tahoma;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">4- ارجاع مناسب کار توسط سازمان در توزیع عادلانه را چگونه ارزیابی می کنید؟</span></span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0.5in 10px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; font-family: 'B Yekan', 'B Yekan', Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: 'b nazanin', 'b nazanin', tahoma;">توزیع عادلانه کارهم با توجه به آغاز راه به نظرخودم تاکنون به همه مشکلات به خوبی رسیدگی شده است ، هرچند بایستی کارها با مشارکت بیشتر اعضاء و پیشنهادات و انتقادات سازنده با نگاه به منافع جمعی (مهندسان و مردم) به عملکرد بهتری هم دست یابد.</span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0.5in 10px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; font-family: 'B Yekan', 'B Yekan', Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: 'b nazanin', 'b nazanin', tahoma;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">5- آیا قطع ارتباط مالی ناظرو مالک تأثیری در افزایش کیفیت ساخت و ساز خواهد داشت؟</span></span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0.5in 10px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; font-family: 'B Yekan', 'B Yekan', Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: 'b nazanin', 'b nazanin', tahoma;">قطعاً تأثیرخواهد گذاشت زیرا قبلاً که ارجاع کارها انجام نمی شد خیلی از مهندسان با دادن تخفیف های بسیار زیاد و در واقع امضاء فروشی ظرفیت خود را پر می نمودند و طبیعتاً با دریافت حق الزحمه کم، نظارتی هم برکارهایشان به شکل مناسب انجام نمی دادند. و با توجه به حجم زیاد کارهای در دستشان اصولاً وقت نظارت هم برای آنها فراهم نبود و درخیلی از موارد هم ممکن بود از مسائل فنی کار هم به دلیل آشنایی و... چشم پوشی نمایند. به این صورت کیفیت ساخت و سازها دچارمشکل می شد و اگر هم مهندسی با این جریان همراهی نداشت نمی توانست کارکند. ولی با ارجاع نظارت توسط سازمان و عدم نقش مالک در انتخاب ناظر قطعاً در آینده شاهد بهبود کیفیت کارها خواهیم بود. البته باید به وظیفه و نقش اساسی کمیته های نظارت جهت رصد عملکرد ناظران منتخب سازمان توجه نمود که با عنایت به ارجاع کارها توسط سامانه هوشمند سازمان، در حدود صلاحیت افراد مطابق پروانه اشتغال آنها است. بنابراین اگر به ناظری کاری ارجاع می شود منطق ما داشتن صلاحیت و توانایی و تجربه و تعهد انجام آن کار توسط ناظر منتخب می باشد. اگر در حین اجرا خلاف این موضوع جاری باشد وظیفه کمیته های نظارت عالیه سازمان جهت تشخیص و برخورد با تخلفات می باشد .</span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0.25in 10px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; font-family: 'B Yekan', 'B Yekan', Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: 'b nazanin', 'b nazanin', tahoma;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6- میزان تخلفات در&nbsp; نحوه ارجاع کار را در این روش چگونه ارزیابی&nbsp; می کنید؟</span></span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0.5in 10px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; font-family: 'B Yekan', 'B Yekan', Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: 'b nazanin', 'b nazanin', tahoma;">با توجه به جدیت این کمیته و تعهد اخلاقی و حمایت قریب به اتفاق اعضای هیئت مدیره محترم سازمان از این طرح ، و تازگی آغاز به کار اجرای طرح در استان و کشور، بدیهی است در ابتدای کار مقداری با مشکلات مواجه بودیم؛ ولی خوشبختانه درحال طی مسیر پر پیچ و خم کار هستیم و در صورت گزارش تخلف آن را به جد با همه مشکلات پیش رو بررسی و تخلفات را در هر سطحی بجد پیگیری خواهیم نمود.</span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0.5in 10px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; font-family: 'B Yekan', 'B Yekan', Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: 'b nazanin', 'b nazanin', tahoma;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">7- رضایت ناظران از روش جدید از گردش کار گرفته تا نحوه پرداخت حق الزحمه تا چه حدی است؟</span></span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0.5in 10px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; font-family: 'B Yekan', 'B Yekan', Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: 'b nazanin', 'b nazanin', tahoma;">درمورد گردش کار انتخاب ناظرین با توجه به باز خورد های موردی و انعکاس نظرات مهندسان به اینجانب و بقیه همکارانم درکمیته به صورت کلی فکرکنم رضایت نسبی فراهم باشد، بماندکه متأسفانه در سازمان نظام مهندسی آن عده قلیل که منافعشان به مخاطره افتاده بسیار پر هیاهو ولی عموم مهندسان که از اجرای این موضوع یا سایر اقدامات خوب سازمان در موارد مختلف راضیند معمولاً خیلی اظهار نظر نمی کنند که این به نفع سازمان و اهداف آن نبوده و سازمان نیاز به حمایت معنوی همه اعضاء درکنار انتقادات سازنده و تذکرات اصلاحی همگی دلسوزان واقعی آن را دارد. درمورد نحوه پرداخت حق الزحمه ناظرین نیز باید یادآور شوم که این کمیته نقشی در این موضوع نداشته است.</span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0.5in 10px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; font-family: 'B Yekan', 'B Yekan', Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: 'b nazanin', 'b nazanin', tahoma;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">8- عدم تناسب تعداد مهندسان در رشته های مختلف روند کار نرم افزار را دچار مشکل نمی کند؟</span></span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0.5in 10px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; font-family: 'B Yekan', 'B Yekan', Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: 'b nazanin', 'b nazanin', tahoma;">بدیهی است با توجه به عدم تناسب میزان ساخت و سازها با تعداد مهندسان در هر دفتر نمایندگی ، و توزیع کارها بین همه اعضاء وکاهش میزان ساخت و سازها درچند وقت اخیر نباید انتظار داشت که ظرفیت همه مهندسان به سرعت تکمیل شود. طبیعتاً این کار زمان بیشتری طول خواهدکشید. هدف ما نیز استفاده از ظرفیت و پتانسیل همگی مهندسان دفاتر نمایندگی می باشد.</span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; font-family: 'B Yekan', 'B Yekan', Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: 'b nazanin', 'b nazanin', tahoma;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9-&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">چگونه می توان برای مهندسان با تجربه و فعال در عرصه ساختمان عدالت را &nbsp;برقرار کرد؟</span></span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0.5in 10px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; font-family: 'B Yekan', 'B Yekan', Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: 'b nazanin', 'b nazanin', tahoma;">البته ماهم قائل به این هستیم که شاید صرفاً حدود و ظرفیت اشتغال مندرج در پروانه افراد مؤید توانایی و تجربه افراد نبوده و لکن چون قانون تشخیص تجربه و... را صرفاً محدود به مندرجات پروانه افراد نموده، در این مرحله با آن اکتفا نموده و انتظار داریم پی گیری های بعدی وکنترل عملکرد ناظران بجد توسط کمیته های نظارت عالیه و هیئت مدیره محترم سازمان در دستور کار قرارگیرد. با این وجود در صدد آن هستیم که راه و روشی را جهت لحاظ منطقی این موضوع در برنامه بگونه ای بگنجانیم که اولاً موضوع قابل اندازه گیری در نرم افزار باشد و ثانیاً راه رانت و تخلفی در آن نباشد. در این راه نیز به کمک فکری همگی اعضاء و مهندسان سازمان نیازمندیم .</span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0.25in 10px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; font-family: 'B Yekan', 'B Yekan', Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: 'b nazanin', 'b nazanin', tahoma;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10- آیا موافقید افرادی که شغل دوم آنها نظارت است و یا تجربه و شناخت آنها از ساختمان کمتر است،</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;</span></span></span><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: 'b nazanin', 'b nazanin', tahoma;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">در این روش نفع</span></span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0.25in 10px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; font-family: 'B Yekan', 'B Yekan', Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: 'b nazanin', 'b nazanin', tahoma;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بیشتری می برند؟</span></span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0.5in 10px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; font-family: 'B Yekan', 'B Yekan', Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: 'b nazanin', 'b nazanin', tahoma;">البته درقانون پیش بینی شده که اگرشخصی فقط شغلش نظارت بوده و برای وی بیمه ای رد نشود، ظرفیتش بیشتر در نظرگرفته شود. بنابراین با در نظرگرفتن این موضوع حق اینگونه افراد ضایع نمی شود. در مورد افراد کم تجربه هم به توضیحات سئوالات 9 رجوع فرمایید .</span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0.5in 10px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; font-family: 'B Yekan', 'B Yekan', Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: 'b nazanin', 'b nazanin', tahoma;">منبع :&nbsp;<a href="http://golestan-nezam.org/content/234/234-مصاحبه-با-مهندس-حیدر-زاده-دبیر-کمیته-ارجاع-کار-مرداد-93" target="" title="">نظام مهندسی ساختمان گلستان</a>&nbsp;</span></span></p> text/html 2015-03-27T03:42:50+01:00 civil8590.mihanblog.com استرا فهرست بها ۹۴ همه رشته ها http://civil8590.mihanblog.com/post/1829 <p style="padding: 10px; margin: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 21px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;">فهرست بها ۹۴ به تازگی و با سرعت بسیار زیاد در یک اقدام بی سابقه نسبت به سالهای پیش ابلاغ شد .در ادامه شما میتوانید فهرست بها ۹۴ تمام رشته ها را دانلود بفرمایید و امیدواریم که این ابلاغ بسیار سریع مقدمه ای باشد بر منظم شدن هرچه بیشتر کارهای دیگر در عرصه ساخت و ساز و آبادانی ایران عزیز</p><p style="padding: 10px; margin: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 21px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;"><img class="aligncenter wp-image-5671 size-full" src="http://icivil.ir/omran/wp-content/uploads/2015/03/shutterstock_181120721.jpg" alt="فهرست بها 94" width="500" height="333" style="padding: 0px; margin: 0px auto; outline: none; border: 0px; display: block; max-width: 100%;"></p><section class="download" style="padding: 0px 0px 20px; margin: 0px 0px 5px; outline: none; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(13, 76, 153); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify;"><header class="header_download" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(13, 76, 153); overflow: hidden;"><h4 class="title" style="padding: 0px 20px; margin: 0px; outline: none; float: right; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 19px; line-height: 30px; font-family: byekan, arial; color: rgb(255, 255, 255); background: rgb(13, 76, 153);">دانلود</h4><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; clear: both;"></div></header><section class="line" style="padding: 0px 7px; margin: 0px; outline: none; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(215, 215, 215); overflow: hidden;"><div class="l icon l1" style="padding: 0px 38px 0px 0px; margin: 0px; outline: none; float: right; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 40px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; background-image: url(http://icivil.ir/omran/wp-content/themes/radmen/images/icon.png); background-position: 100% -1000px; background-repeat: no-repeat;"><a href="http://icivil.ir/short/?Abnie-fehrest9401" title="" class="ext-link" data-wpel-target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; text-decoration: none; color: rgb(141, 20, 20); font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 17px; font-family: wmitra, arial;">دانلود فهرست بها ابنیه 94</a></div><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; clear: both;"></div><div class="l icon l1" style="padding: 0px 38px 0px 0px; margin: 0px; outline: none; float: right; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 40px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; background-image: url(http://icivil.ir/omran/wp-content/themes/radmen/images/icon.png); background-position: 100% -1000px; background-repeat: no-repeat;"><a href="http://icivil.ir/short/?rah-fehrest9401" title="" class="ext-link" data-wpel-target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; text-decoration: none; color: rgb(141, 20, 20); font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 17px; font-family: wmitra, arial;">دانلود فهرست بها راه و راهداری 94</a></div><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; clear: both;"></div><div class="l icon l1" style="padding: 0px 38px 0px 0px; margin: 0px; outline: none; float: right; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 40px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; background-image: url(http://icivil.ir/omran/wp-content/themes/radmen/images/icon.png); background-position: 100% -1000px; background-repeat: no-repeat;"><a href="http://icivil.ir/short/?ab-fehrest9401" title="" class="ext-link" data-wpel-target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; text-decoration: none; color: rgb(141, 20, 20); font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 17px; font-family: wmitra, arial;">دانلود فهرست بها مربوط به رشته های آب و سدسازی94</a></div><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; clear: both;"></div><div class="l icon l1" style="padding: 0px 38px 0px 0px; margin: 0px; outline: none; float: right; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 40px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; background-image: url(http://icivil.ir/omran/wp-content/themes/radmen/images/icon.png); background-position: 100% -1000px; background-repeat: no-repeat;"><a href="http://icivil.ir/short/?fehrest-Bargh9401" title="" class="ext-link" data-wpel-target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; text-decoration: none; color: rgb(141, 20, 20); font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 17px; font-family: wmitra, arial;">دانلود فهرست بها برق 94</a></div><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; clear: both;"></div><div class="l icon l1" style="padding: 0px 38px 0px 0px; margin: 0px; outline: none; float: right; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 40px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; background-image: url(http://icivil.ir/omran/wp-content/themes/radmen/images/icon.png); background-position: 100% -1000px; background-repeat: no-repeat;"><a href="http://icivil.ir/short/?fehrest-mek9401" title="" class="ext-link" data-wpel-target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; text-decoration: none; color: rgb(141, 20, 20); font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 17px; font-family: wmitra, arial;">دانلود فهرست بها مکانیک 94</a></div></section></section><font size="4" color="#ff0000"><div style="text-align: center;"><b>منبع : icivil.ir</b></div></font> text/html 2015-02-22T16:01:21+01:00 civil8590.mihanblog.com استرا انواع میرایی http://civil8590.mihanblog.com/post/1828 <br> text/html 2015-01-24T12:57:18+01:00 civil8590.mihanblog.com استرا اعلام نتایج آزمونهای تستی آبان‌ماه93 http://civil8590.mihanblog.com/post/1827 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;b nazanin&quot;;" lang="AR-SA"><span style="font-size: 14px;"><strong><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">بسمه تعالی</span></strong></span><br> <br> </span></strong><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;b nazanin&quot;;" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;b nazanin&quot;;" lang="AR-SA">اطلاعیه اعلام نتایج آزمونهای تستی آبان‌ماه 1393</span></strong></p> <br> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;b nazanin&quot;;" lang="AR-SA">بدینوسیله به اطلاع كلیه شركت­ كنندگان محترم در آزمونهای ورود به حرفه مهندسان و كاردانهای </span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;b nazanin&quot;;" lang="FA">فنی</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;b nazanin&quot;;" lang="AR-SA">و تعیین صلاحیت معماران تجربی مورخ 22 و 23 آبان‌ماه 1393 می‌رساند؛ كلیه عزیزان می‌توانند با مراجعه به سامانه آزمونهای دفتر مقررات ملّی ساختمان از نتیجه آزمون خود آگاهی و نسبت به دریافت كارنامه خود اقدام نمایند. مضافاً اینكه همانطور كه قبلاً اعلام گردید، نتایج آزمون رشته معماری طراحی نیز در موعد مقرر به آگاهی خواهد رسید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: left;"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;b nazanin&quot;;" lang="AR-SA"><br> </span><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;b nazanin&quot;;" lang="AR-SA"></span></strong></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: left;"><strong><span style="font-size: 20px; font-family: &quot;b nazanin&quot;;" lang="AR-SA">دفتر مقررات ملّی ساختمان</span></strong></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: left;"><br><strong><span style="font-size: 20px; font-family: &quot;b nazanin&quot;;" lang="AR-SA"></span></strong></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: left;"><a href="http://92.242.195.162/ci_sherkat/index.php/krn_mtf/fani_sakh/krn_93_abn" target="" title=""><strong><span style="font-size: 20px; font-family: &quot;b nazanin&quot;;" lang="AR-SA">نتایج آزمون آبان ماه نظام مهندسی</span></strong></a><strong><span style="font-size: 20px; font-family: &quot;b nazanin&quot;;" lang="AR-SA"></span></strong></p>